مكتبة اشور بانيبال


Image license: ©

About

In collection(s): Iraq Museum / British Museum Partnership

Metadata

More info

# 18
Date 7th century BC/21st century AD
Place Nineveh/London
Theme
Museum British Museum
Script
Sounds
Keyword
Have Image Y
Have 3D model
Object number n/a
Have sound file
Title Translation Library of Ashurbanipal display case

Audio license: ©

13 Prints

Print ID 2D/3D Generated Location Boops (Over last 90 days)
9,217 2D 1 year ago
8,801 2D 1 year ago
8,121 2D 1 year ago
7,162 2D 1 year ago
6,951 2D 1 year ago
6,028 2D 2 years ago
5,166 2D 2 years ago
4,579 2D 2 years ago
2,741 2D 3 years ago
2,258 2D 3 years ago
1,826 2D 3 years ago
1,614 2D 3 years ago
443 2D 3 years ago