مسلة حمورابي


Image license: ©

About

In collection(s): Iraq Museum / British Museum Partnership

Metadata

More info

# 17
Date 1750-1792 BC
Place Iran: Susa
Theme the first laws in the world
Museum Iraq Museum
Script
Sounds
Keyword
Have Image Y
Have 3D model
Object number
Have sound file
Title Translation Hammurabi stele

Audio license: ©

13 Prints

Print ID 2D/3D Generated Location Boops (Over last 90 days)
9,218 2D 1 year ago
8,802 2D 1 year ago
8,122 2D 1 year ago
7,163 2D 1 year ago
6,952 2D 1 year ago
6,029 2D 2 years ago
5,167 2D 2 years ago
4,580 2D 2 years ago
2,740 2D 3 years ago
2,257 2D 3 years ago
1,825 2D 3 years ago
1,613 2D 3 years ago
442 2D 3 years ago