جدارية معبد ننخرساك


Image license: ©

About

In collection(s): Iraq Museum / British Museum Partnership

Metadata

More info

# 13
Date 3000 BC
Place Uruk
Theme religion, animals, Inanna
Museum British Museum
Script
Sounds
Keyword Inanna
Have Image Y
Have 3D model
Object number BM 114308
Have sound file
Title Translation Imdugud relief

Audio license: ©

13 Prints

Print ID 2D/3D Generated Location Boops (Over last 90 days)
9,222 2D 1 year ago
8,806 2D 1 year ago
8,126 2D 1 year ago
7,167 2D 2 years ago
6,956 2D 2 years ago
6,033 2D 2 years ago
5,171 2D 2 years ago
4,584 2D 2 years ago
2,729 2D 3 years ago
2,246 2D 3 years ago
1,814 2D 3 years ago
1,602 2D 3 years ago
431 2D 3 years ago