uThulani Thusi / Thulani Thusi


Image license: ©

About

UThulani Thusi emini unguThisha wezaMaciko e-Luthuli Museum kanti ebusuku ungomunye wo-Dj abathandwayo eThekwini. Wakhulela e-Groutville futhi wasebenza eLuthuli Museum kusukela ezinsukwini zokuvulwa kwayo. UThulani usebonise izingane zesikole ezingamakhulu, izivakashi zasemazweni aphesheya kanye nezikhulu indlu yangaphambili yeNkosi u-Albert Luthuli, ongowuqala ukunqoba umklomelo we-Nobel Peace Prize eNingizimu Afrika.

Thulani Thusi is the Luthuli Museum Heritage Educator by day and one of Durban’s favourite DJs by night. He grew up in Groutville and has worked at the Luthuli Museum since its early days. Thulani has guided hundreds of school children, international visitors and dignitaries through the former home of Chief Albert Luthuli, South Africa’s first Nobel Peace Prize winner.

In collection(s): Amagugu Ethu / Our Treasures

Metadata


Audio license: CC-BY-NC-ND

13 Prints

Print ID 2D/3D Generated Location Boops (Over last 90 days)
10,295 2D 2 years ago 🇨🇦
9,944 2D 2 years ago 🇨🇦
9,050 2D 2 years ago 🇨🇦
8,407 2D 2 years ago 🇨🇦
7,449 2D 2 years ago 🇨🇦
7,094 2D 2 years ago 🇨🇦
6,090 2D 2 years ago 🇨🇦
5,759 2D 2 years ago 🇨🇦
5,727 2D 2 years ago 🇨🇦
5,702 2D 2 years ago 🇨🇦
5,677 2D 2 years ago 🇨🇦
5,630 2D 2 years ago 🇨🇦
5,605 2D 2 years ago 🇨🇦