Udkt. Skhumbuzo Miya / Dr Skhumbuzo Miya


Image license: ©

About

Udkt. Skhumbuzo Miya wazalelwa esigodini saseMpefu ngaseMpangeni, KwaZulu-Natal, futhi manje uhlala endaweni yaseMvoti. Uvela emndenini wabaculi futhi ungumculi onekhono kanye nomdlali wesigingci. UDkt Miya uye wasebenza njengodototela wamakhambi esintu iminyaka eminingi kusukela akhethelwa lomsebenzi okhokho bakhe.

Dr Skhumbuzo Miya was born in the valley of Mpefu near 

Empangeni, KwaZulu-Natal, and now lives in the Mvoti area. He comes from a family of musicians and is both a talented singer and guitarist. Dr Miya has practised as a traditional healer for many years since being chosen for this role by the ancestors.

In collection(s): Amagugu Ethu / Our Treasures

Metadata


Audio license: CC-BY-NC-ND

14 Prints

Print ID 2D/3D Generated Location Boops (Over last 90 days)
22,323 2D 1 year ago 🇨🇦
10,296 2D 4 years ago 🇨🇦
9,945 2D 4 years ago 🇨🇦
9,051 2D 4 years ago 🇨🇦
8,408 2D 4 years ago 🇨🇦
7,450 2D 4 years ago 🇨🇦
7,095 2D 4 years ago 🇨🇦
6,091 2D 4 years ago 🇨🇦
5,760 2D 4 years ago 🇨🇦
5,728 2D 4 years ago 🇨🇦
5,703 2D 4 years ago 🇨🇦
5,678 2D 4 years ago 🇨🇦
5,631 2D 5 years ago 🇨🇦
5,606 2D 5 years ago 🇨🇦