uNini Xulu / Nini Xulu


Image license: ©

About

U-Nini Xulu wazalelwa kwaNongoma, e-Zululand. Njengasemindenini eminingi yabantu abansundu yaseNingizimu Afrika ngaleso sikhathi, ubaba wakhe wayesebenza ezimayini, ngakho wayehlala nonina. Wasebenza iminyaka engu-24 njengomhlengikazi wezeMpilo e-Anglo Coal. UNini uyilungu lebhodi le-Fort Nongqayi Historical Museum e-Eshowe, e-KZN. Uyilungu elizinikele lamaRoma Khatholika futhi uyingxenye ebambe iqhaza yomphakathi wangakubo.

Nini Xulu was born in Nongoma, Zululand. Like many black South African families at the time, her father worked away in the mines, so she grew up with her mother. She worked for 24 years as an Occupational Health nurse at Anglo Coal. Nini is a board member of Fort Nongqayi Historical Museum in Eshowe, KZN. She remains a committed Roman Catholic and a vibrant part of her community.

In collection(s): Amagugu Ethu / Our Treasures

Metadata


Audio license: CC-BY-NC-ND

13 Prints

Print ID 2D/3D Generated Location Boops (Over last 90 days)
10,301 2D 1 year ago 🇨🇦
9,950 2D 1 year ago 🇨🇦
9,056 2D 1 year ago 🇨🇦
8,413 2D 1 year ago 🇨🇦
7,455 2D 1 year ago 🇨🇦
7,100 2D 2 years ago 🇨🇦
6,096 2D 2 years ago 🇨🇦
5,765 2D 2 years ago 🇨🇦
5,733 2D 2 years ago 🇨🇦
5,708 2D 2 years ago 🇨🇦
5,683 2D 2 years ago 🇨🇦
5,636 2D 2 years ago 🇨🇦
5,611 2D 2 years ago 🇨🇦