Usuku Lokwenza izinto ezibonakalayo, Usuku 2 / Visual Response Session, Day 2


Image license: ©

About

UGary Frier, wezamaciko, osebenza ngobumba, uqondise ababe nengxenye ukubumba izinto bekhuthazwa amaqoqo e-Iziko nokuphola nje okuvamile. UWilfred Mchunu ubumbe u bhejane, kanti uNini Xulu ubumbe owesifazane wakwaZulu ofake isicholo.

Working with clay, artist Gary Frier facilitated participants to sculpt things inspired by the Iziko collections and life in general. Wilfred Mchunu crafted a 

rhinoceros, while Nini Xulu made the bust of a Zulu woman wearing an isicholo.

In collection(s): Amagugu Ethu / Our Treasures

Metadata


Audio license: CC-BY-NC-ND

14 Prints

Print ID 2D/3D Generated Location Boops (Over last 90 days)
22,329 2D 9 months ago 🇨🇦
10,302 2D 4 years ago 🇨🇦
9,951 2D 4 years ago 🇨🇦
9,057 2D 4 years ago 🇨🇦
8,414 2D 4 years ago 🇨🇦
7,456 2D 4 years ago 🇨🇦
7,101 2D 4 years ago 🇨🇦
6,097 2D 4 years ago 🇨🇦
5,766 2D 4 years ago 🇨🇦
5,734 2D 4 years ago 🇨🇦
5,709 2D 4 years ago 🇨🇦
5,684 2D 4 years ago 🇨🇦
5,637 2D 4 years ago 🇨🇦
5,612 2D 4 years ago 🇨🇦