Isikhathi Sokuxoxa izindaba, Usuku 3 / Storytelling Session, Day 3


Image license: ©

About

Ngezansi kwe-Table Mountain, umculi uMbongeni Nomkonwana kanye no-Antonia Porter baqondise ukuxoxwa kwezindaba kweqembu.

Below Table Mountain, artists Mbongeni Nomkonwana and Antonia Porter facilitated group storytelling and performance that reflected on our object encounters. 

In collection(s): Amagugu Ethu / Our Treasures

Metadata


Audio license: CC-BY-NC-ND

14 Prints

Print ID 2D/3D Generated Location Boops (Over last 90 days)
22,330 2D 9 months ago 🇨🇦
10,303 2D 4 years ago 🇨🇦
9,952 2D 4 years ago 🇨🇦
9,058 2D 4 years ago 🇨🇦
8,415 2D 4 years ago 🇨🇦
7,457 2D 4 years ago 🇨🇦
7,102 2D 4 years ago 🇨🇦
6,098 2D 4 years ago 🇨🇦
5,767 2D 4 years ago 🇨🇦
5,735 2D 4 years ago 🇨🇦
5,710 2D 4 years ago 🇨🇦
5,685 2D 4 years ago 🇨🇦
5,638 2D 4 years ago 🇨🇦
5,613 2D 4 years ago 🇨🇦