Isikhathi Sokuxoxa izindaba, Usuku 3 / Storytelling Session, Day 3


Image license: ©

About

UMbongeni Nomkonwana wenze amaqembu amabili wase ecela ngalinye ukuba lenze umdlalo weshashalazi ngento eliyikhethile. Kulapha, uThandi Nxumalo, uBoyzie Myeni, kanye noSkhumbuzo Miya besungule khona ingoma yabo.

Mbongeni Nomkonwana created two groups and asked each to create a performance in response to their chosen object. Here, Thandi Nxumalo, Boyzie Myeni, and Skhumbuzo Miya figure out their song.

In collection(s): Amagugu Ethu / Our Treasures

Metadata


Audio license: CC-BY-NC-ND

14 Prints

Print ID 2D/3D Generated Location Boops (Over last 90 days)
22,332 2D 9 months ago 🇨🇦
10,305 2D 4 years ago 🇨🇦
9,954 2D 4 years ago 🇨🇦
9,060 2D 4 years ago 🇨🇦
8,417 2D 4 years ago 🇨🇦
7,459 2D 4 years ago 🇨🇦
7,104 2D 4 years ago 🇨🇦
6,100 2D 4 years ago 🇨🇦
5,769 2D 4 years ago 🇨🇦
5,737 2D 4 years ago 🇨🇦
5,712 2D 4 years ago 🇨🇦
5,687 2D 4 years ago 🇨🇦
5,640 2D 4 years ago 🇨🇦
5,615 2D 4 years ago 🇨🇦