Ukuhlangana Nezinto, Usuku 1 / Object Encounters, Day 1


Image license: ©

About

UDr. Gerald Klinghardt, weze-Anthropology, uvakashi iqembu ezitolo zemnyuziyamu, wasivulela amakhabethe namakhabhodi njengoba 

siqhubeka nohambo. Ukuhlangana kwethu nesicholo kuphakamise izigxoxo 

mayelananesikhathi nesikhathi sokuthomba nesikhathi sokungena ebufazini.

Dr. Gerald Klinghardy, Curator of Anthropology, gave the group a tour of the museum stores, opening drawers and cupboards for us along the way. Our encounter with an isicholo provoked discussion about puberty and womanhood.

In collection(s): Amagugu Ethu / Our Treasures

Metadata


Audio license: CC-BY-NC-ND

14 Prints

Print ID 2D/3D Generated Location Boops (Over last 90 days)
22,333 2D 9 months ago 🇨🇦
10,306 2D 4 years ago 🇨🇦
9,955 2D 4 years ago 🇨🇦
9,061 2D 4 years ago 🇨🇦
8,418 2D 4 years ago 🇨🇦
7,460 2D 4 years ago 🇨🇦
7,105 2D 4 years ago 🇨🇦
6,101 2D 4 years ago 🇨🇦
5,770 2D 4 years ago 🇨🇦
5,738 2D 4 years ago 🇨🇦
5,713 2D 4 years ago 🇨🇦
5,688 2D 4 years ago 🇨🇦
5,641 2D 4 years ago 🇨🇦
5,616 2D 4 years ago 🇨🇦