Inkulumo yoMphathi Yezokuqoqa, Usuku 2 / Collections Manager’s Talk, Day 2


Image license: ©

About

ULilalah Hisham, uMphathi wezokuqoqa, ubonisa leli qembu amanye amakhadi ekhathalogi abhalwe ngesandla aseMnyuziyamu kanye nezincwadi zokubhalisa. Lawa marekhodi agcwele izikhala, futhi anikeza indaba encane, yekholoni kumaqoqo agcinwe emnyuziyamu.

Lailah Hisham, Collections Manager, showed the group some of the museum’s oldest handwritten catalogue cards and registers. These records are full of gaps, and present a narrow, colonial narrative on the collections held at the museum.

In collection(s): Amagugu Ethu / Our Treasures

Metadata


Audio license: CC-BY-NC-ND

14 Prints

Print ID 2D/3D Generated Location Boops (Over last 90 days)
22,334 2D 1 year ago 🇨🇦
10,307 2D 4 years ago 🇨🇦
9,956 2D 4 years ago 🇨🇦
9,062 2D 4 years ago 🇨🇦
8,419 2D 4 years ago 🇨🇦
7,461 2D 4 years ago 🇨🇦
7,106 2D 4 years ago 🇨🇦
6,102 2D 4 years ago 🇨🇦
5,771 2D 4 years ago 🇨🇦
5,739 2D 4 years ago 🇨🇦
5,714 2D 4 years ago 🇨🇦
5,689 2D 4 years ago 🇨🇦
5,642 2D 5 years ago 🇨🇦
5,617 2D 5 years ago 🇨🇦